ניהול משאב הים

שולחן עגול – לתאום בין גורמים וניהול הים וסביבתו
במסגרת פרויקט "הים שלנו" אנו מקיימים שולחן עגול למפגש תאום וקרוב בין הגופים הרבים המנהלים ומעורבים בחוף הים. מדובר בגופים כמו עירית חיפה, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, אוניברסיטת חיפה החופרת בתל שקמונה, המכון לחקר ימים ואגמים והחברה להגנת הטבע. בנוסף משתתפים במפגשים נציגי שכונות מערב חיפה, אנשי חינוך, בני נוער ועוד. לכולם רצון טוב לשפר ולהשפיע ונראה כי ההכרות והתיאום בין הגופים יכול להועיל ולסייע למעורבות גדולה יותר בחוף.
ארבעת המפגשים המתקיימים במהלך שנת 2015, יעסקו בקשר של המשתתפים ומעורבותם בחוף הים, בבעיות הקשורות לחוף הים ובדרכים לפתרונן וביצירת וקשרים בין גופים ואנשים. במפגשים נגבש הצעות לשיתופי פעולה, יוזמות לפרויקטים, ותכנית להמשך הדרך.