שולחן עגול 4 – תכניות פעולה להמשך

לעמוד הקודם
קטגוריה: ניהול משאב הים
 • P1130519
 • P1130520
 • P1130521
 • P1130523
 • P1130528
 • P1130532
 • P1130535
 • P1130536
 • P1130537
 • P1130538
 • הזמנה

1

 לייקים
שתף את הגלריה:

השולחן העגול הרביעי שהתקיים ביום שלישי 2.7.15 באולם ההנהלה בעיריית חיפה התמקד באופני הטמעת הפרויקט בשנים 2016-7. מצורפת מצגת סיכום השולחן העגול.

לאור הדינמיקה והמחויבות  שנוצרה בין חברי "השולחן העגול" והרצון להמשך שיתוף פעולה בין הגורמים השונים – גורמי העירייה, ארגונים מוסדיים (רשות העתיקות, רט"ג, המכון לחקר ימים ואגמים, אונ' חיפה), עמותות, חברות ותושבים, הוצגו דרכים ופעולות להנעת הפרויקט בעתיד בשני כיוונים עיקריים: ניהול ושמירה על חוף הים וחינוך לים.

ניהול חוף הים: מינוי גורם לניהול מתכלל של חוף הים (באחריות מנהל התפעול); המשך השולחן העגול בשנת 2016 ( ניהול והמשך צוות חשיבה, הכנת מפגשי שולחן עגול, הכנת תשתית יידוע, עדכון ותאום בין הגורמים השותפים והגורמים הפוטנציאלים, גיבוש תקציב להפעלת השולחן העגול)

חנוך לחוף הים: הכנת חינוך לים – תכנית "שגרירי הים" – מסגרת חינוך פורמלי ובלתי פורמלי בדגש על שכונות הים, שגרירי / שומרי החוף והים הכולל חינוך לפעילות ימית, מסגרות חינוכיות ימיות והכשרת צוותי חינוך.

את התכנית יוביל צוות המחלקה לחינוך ערכי וקהילתי. היא תכלול: את תכנית המדוזולוגיה הקיימת, אפליקציה דיגיטלית המבוססת על אפליקציה קיימת "הים שלנו", חוגי העשרה, השתלמות צוות חינוכי, תכניות מתואמות לשכונות סמוכות לחוף. השותפים בפרויקט הם:

מחלקות חנוך ורווחה בעיריית חיפה, ציוותי בתי הספר בשכונות הים, מרכז חינוך במוזיאוני חיפה, מדעטק, מועצה לישראל יפה, מכון הביולוגי בחיפה, המכון לחקר ימים ואגמים, החברה להגנת הטבע, עמותות אקואושן והרשת הירוקה, המתנ"סים בשכונות ותושבים פעילים בשכונות.